+34 668 875 177
patineskola@berabera.com

PatinEskolarekin 2015-eko Le Mans-eko 24 orduetan (2/3)

Más que una escuela de patinaje / Irristaketa eskola baino gehiago

PatinEskolarekin 2015-eko Le Mans-eko 24 orduetan (2/3)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2015-eko Le Manséri buruzko 2. artikulua.
Bugatti zirkuitu mitikoa

Bugatti zirkuitu (mitikoa)

Hau da Le Manseko Bugatti zirkuitu ezaguna: 4.180m ditu bira bakoitzak, mota guztietako zailtasunekin. Nahiz eta guk hemen zirkuituaren zati desberdinak deskribatu, norberak bertan bere egoera ikusi arte ezin izango du ezer aurreikusi. Beraz, espero dugu gure deskribapen honek ez diezazuen bertan egotearen emozioa kendu, baino bai parte hartzearen dudak ezabatu.

Zirkuitua 9 zatitan banatu dugu.

Circuito de Le Mans por tramos

Hemen duzue zirkuituaren argazki haundiagoa (7MB)

edo GOOGLE MAPS-en:

1.- Erreleboen gunea:

Helmugara iritsi aurreko zuzena da, 300m inguru dituena. Bertan taldeen “paddock”-ak daude, non erreleboa jaso behar dutenek taldekidea itxaroten duten. Uneoro jendea dabilen gunea da, beraz argi egon behar dugu, gure taldekideari ezezik, zu bezala erreleboa jasotzen itxaroten dauden beste taldekideei ere. Behin erreleboa eman duzula eta abiadura moteltzen zoazela, kontuz ibili behar dugu abiadura handiagoan datozen beste patinatzaileak ez eragozteko. Hainbeste jende artean, noizbehinka erorketak egoten dira orduak aurrera joan ahala.
Bajada DUNLOP

Recta_de_meta_02 Recta_de_meta_03 Recta_de_meta_04 Recta_de_meta_05 Recta_de_meta_06 Recta_de_meta_07 Recta_de_meta_08
(Helmugako zuzena)

2.- DUNLOP igoera:

750m dituen aldapa da. Tontorrera iristen goazen einean aldapatsuago egiten da. Lehengo biretan ez da hainbestekoa, baina pixkanaka pilatzen dijoa. Hobe da hasieran mantxo eta erritmo kontrolatuan hastea nahiz eta indarrak soberan izan, bestela aldapa jaitsi bezain laster nekatuak egongo gara eta ezin izango ditugu geratzen diren metroak disfrutatu. Aldapa DUNLOP arkupean amaitzen da.
Subiendo DUNLOP de día

Subida_dunlop_dia_02 Subida_dunlop_dia_03 Subida_dunlop_dia_04 Subida_dunlop_dia_05 Subida_dunlop_dia_06 Subida_dunlop_dia_07 Subida_dunlop_dia_08 Subida_dunlop_dia_09
(DUNLOP igotzen, egunean)

Subiendo DUNLOP, de noche

Subida_dunlop_noche_02 Subida_dunlop_noche_03 Subida_dunlop_noche_04
(DUNLOP igotzen, gauean)

3.- DUNLOP jaitsiera

Zirkuituak duen zailtasunetako bat da, hala ere abiaduraz disfrutatzeko zati ona. 400m inguru dira kurbaren amaiera iritsi arte. Indarrik egin gabe ere abiadura asko hartzen da, beraz garrantzitsua da aldapa beheran konfidatza izatea. Abiadura handia hartu nahi ez badugu, hobe da guk pixkanaka kontrolatzea. Erorketa batzuk ikusten dira zati honetan. Puntu zailena, noiz bultzada ematen hastea da, garrantzitsua da oso goiz ez hastea.
Bajada DUNLOP

bajada_DUNLOP_01 bajada_DUNLOP_02 bajada_DUNLOP_03 bajada_DUNLOP_04 bajada_DUNLOP_2
(DUNLOP jaitsiera)

4.- Zuzen eta ezkerreruntz bira.

550m inguru dira, non kanpotik ikusita den baino zailagoa ikusten den. Zati oso laua da bira erraz batekin. Patinatzaile handiak ez garenok, patinak gurutzatzen igaro dezakegu kurba hau. Asko disfrutatzen da zati honetan.

5.- Beste aldapa behera zuzena.

280m-ko aldapa behera da, non erraza dirudien arren, zaila da ondoren datozen birengatik. Beraz aldapa behera konfidatza askoz ez bagabiltza, hobe da abiadura handian ez jaistea. Aitzitik, konfidantza badugu, abiadura handian asko disfrutatzen da, maldaren inertzia jasoz.

6.- Bi kurba eskubitara

100 bat metroko zatia bi kurba jarraiekin. Nahiko itxiak dira, eta trazadura on bat eskatzen dute. DUNLOP kurban eman ditugun gomendio berak.

7.- “Basamortua”

1500m gure zain, lau-lauak. Hemen patinatzeaz gozatu beharra dago. Beraz, garrantzitsua da taldekide onak aukeratzea, asko disfrutatzen baita. Bestela, bakarrik bagaude luzeak eta gogorrak egingo zaizkigu metro hauek. 24 orduetan zehar taldean, taldeaz tiratzea nahiz bakarrik patinatzea tokatuko zaigu. Metro hauek igarotzean tribunak ikusten ditugu… baino azken esfortzua falta da.
Patinando el circuito

Desierto_02 Desierto_03
(Zirkuituan patinatzen)

8.- Azken kurbak

Arazo handirik gabeko 150m dira. Baino hona helduta nekatuak gaude eta kontuz ibili beharra dago. Batez ere kurbaren barrualdean dauden “piano”-ekin (kolore txandakatutako bandak kurben bazterrean). 3 cm inguruko gorabeherak ditu, beraz hor sartuta seguru lurrean amaitzen dugula.

9.- Zabaltzea

150m-ko beste zati bat. Hemen bidean izan ditugun taldekideak agurtzeko garaia da, guk gure taldean erreleboa jaso behar duen kidea bilatu behar baitugu.
Momentos de la salida

Salida_01 Salida_02 Salida_04 Salida_05
(Irteeraren momentu batzuk)

1.- Erreleboa

Uste bazenuten honezkero pozik ginela ez da horrela. Oraindik helmuga partean erreleboa ematea falta zaigu. Gure taldekidea bilatu, berak ikusi gaituela konturatzen gara eta pistara ateratzen da, arin patinatzen hasi eta guk azken esfortzua egin behar dugu eta lekukoa eman. Une horretan lasaitu gaitezke, gure zeregina momentuz bukatu baita.
Bajada DUNLOP

Relevo_02 Relevo_03 Relevo_04 Relevo_05 Relevo_06 Relevo_07 Relevo_08 Relevo_09
(Erreleboak)

Lehenengo artikulua irakurri

Hirugarren artikulua irakurri


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gune honek Akismet erabiltzen du zaborra murrizteko. Ikusi nola prozesatzen diren zure erantzunen datuak.

COVID-19 delakoari dagozkion segurtasun-neurriak

(Ohar hauek berriro irakur ditzakezu webgune honetako “Arau eta Ohar orokorrak” atalean)

Medidas de seguridad relativas a la COVID-19

(Puedes volver a leer estas advertencias dentro del apartado “Normas y Advertencias generales” de esta web)

PatinEskolako jarduerak garatzeko, segurtasun neurri hauek hartuko dira, oro har: Neurri horiek zertxobait aldatzen ahalko dira, kirol esparru bakoitzak ezartzen dituen protokoloen arabera.

Segurtasun neurri horiek aldatu egin daitezke osasun egoeraren bilakaeraren arabera.

Para el desarrollo de las actividades de PatinEskola se tomarán, con carácter general, las siguientes medidas de seguridad. Estas medidas podrán variar ligeramente en función de los protocolos que establezca cada recinto deportivo.

Estas medidas de seguridad podrán estar sujetas a cambios en función de la evolución de la situación sanitaria.

Taldeen tamaina

Talde txikiak mantenduko dira, eskura dagoen pista eremuaren arabera.

Tamaño de los grupos

Se mantendrán los grupos reducidos en función del espacio de pista disponible.

Tenperatura-hartunea

Jarduerara sartu aurretik, parte-hartzaile guztiei tenperatura hartuko zaie aretoaren sarreran.

Toma de temperatura

Se tomará la temperatura a todos los participantes a la entrada del recinto antes de acceder a la actividad.

Maskara

Parte-hartzaile bakoitzak bere maskara eraman beharko du, jarduera egiten den bitartean izan ezik. Garrantzitsua da, batez ere haurren kasuan, maskarak ondo identifikatuta egotea, nahasteak saihesteko.

Mascarilla

Cada participante deberá acudir provisto de su propia mascarilla que deberá llevar en todo momento excepto durante el desarrollo de la actividad. Es importante que, sobre todo en caso de los niños, las mascarillas estén bien identificadas para evitar confusiones.

Materiala

Ikasle bakoitza bere materialaren erantzule izango da: patinak, kaskoa eta babesak. Gainerako kirol materiala PatinEskolako monitoreek jarriko dute.

Haurren kasuan, jarduera gelditu egin ohi da ura edateko. Edateko, parte-hartzaile bakoitzak bere edalontzia edo kantinplora ekarri beharko du eta behar bezala identifikatuta eduki.

Material

Cada cursillista será responsable de su propio material: Patines, casco y protecciones. El resto del material deportivo a utilizar será proporcionado por los monitores de PatinEskola.

En el caso de los niños, es habitual hacer una parada en la actividad para beber agua. Para poder beber, cada participante deberá traer su propio vaso o cantimplora y tenerlos correctamente identificados

Erantzukizuneko jarrera

Ikastaroetako ikasleek eta beren tutoreek erantzukizunez jokatu beharko dute arau hauen jarraipenean, eta ez dira eritasunaren sintomaekin etorriko.

Actuación responsable

Los cursillistas y sus tutores deberán actuar con responsabilidad en el seguimiento de estas normas y no acudir con síntomas de la enfermedad.

Osakidetzaren protokoloak

Parte-hartzaile edo monitoreren bat kutsatuta egon daitekeela susmatzen bada, Osakidetzak edo osasun arloko agintariek gaixotasunaren hedapena detektatu eta kontrolatzeko ezartzen dituzten protokoloei jarraituko zaie. Kasu horietan, jardueran parte hartzen dutenen datuak emango zaizkie osasun arloko agintariei, hala eskatuz gero.

Protocolos Osakidetza

En caso de sospecha de que algún participante o monitor pueda estar contagiado, se seguirán los protocolos que marque Osakidetza o las autoridades sanitarias para la detección y control de la propagación de la enfermedad. En tales casos, se facilitarán a las autoridades sanitarias, si así son requeridos, los datos de los participantes en la actividad.

Kalte-ordainak

Kontuan hartu behar da, segurtasun-neurri guztiak hartu arren, ez dagoela arriskurik gabeko egoerarik. Parte-hartzaile bakoitzak bere erantzukizuna hartuko du, balizko kutsatze baten aurrean, eta ezin izango dio inolako kalte-ordainik eskatu PatinEskolari, kuotaren zati proportzionala itzultzea izan ezik eta ikastaroa bertan behera uzten den kasuan soilik.

Indemnizaciones

Es importante tener en cuenta que, pese a todas las medidas de seguridad, no existe riesgo cero. Cada participante asume su responsabilidad ante un eventual contagio no pudiendo reclamar indemnización alguna a PatinEskola, salvo la devolución de la parte proporcional de la cuota y solamente en caso de suspensión del curso.